De aanleiding
Natuurlijk zien we de voordelen van ons station en de mogelijkheden om per spoor door het hele land te reizen, maar we beseffen goed dat wie langs het spoor woont, soms last kan hebben van het geluid en van trillingen die de treinen teweeg brengen. Daarom zijn er verschillende maatregelen uitgevoegd om deze overlast te beperken én staan er nog een aantal maatregelen op de planning.

Maatregelen
Gevelisolatie
Na zorgvuldig onderzoek is bij zeven woningen rondom het spoor gevelisolatie aangebracht. De gevelisolatie is uitgevoerd omdat andere maatregelen voor deze woningen niet voldoende hielpen. Het geluidsniveau binnen mag namelijk niet hoger zijn dan wat voor de betreffende woning het wettelijke maximum is.

Bronmaatregelen
De afgelopen jaren zijn de houten dwarsliggers vervangen door de betonnen variant, deze zijn een stuk stiller. Met een dwarsligger wordt de spoorrail vastgelegd in het grind. Er zijn raildempers geplaatst, deze dempen het geluid van voorbijkomende treinen. Deze maatregelen verminderen niet alleen de overlast op het gebied van geluid, maar hebben ook een positief effect op het verminderen van trillingen. Daarnaast zijn overbodige elektrische scheidingslassen verwijderd en vervangen, wat zorgt voor minder trillingen. ProRail heeft de kruiswissel ter hoogte van de Willem Zelleweg / Patijnweg vervangen voor een enkele overloopwissel.

Geluidschermen
Op de gehele Zeeuwse lijn zijn op verschillende locaties geluidsschermen geplaatst door ProRail. In Goes zijn deze schermen al geplaatst. De schermen verschillen per locatie in hoogte. De geluidsschermen in Goes zijn over het grootste gedeelte 1 meter hoog, gemeten van af de bovenkant van de rails. Op enkele locaties zijn hogere schermen geplaatst. Aan een deel van de v.d. Spiegelstraat is het scherm 1,5 meter hoog. Aan de Ankervere is het geluidsscherm 1,5 meter hoog en aan de Oostmolenweg 2 meter hoog.

Heeft u vragen?

Wie zijn er betrokken bij dit project?
Rudie de Regt
ONZE PARTNERS
Heeft u vragen? Kilk dan hier, we helpen u graag