De aanleiding
De huidige Van Hertumweg kon niet rechtstreeks worden aangesloten op de Terwellegang, daarom is er een extra rotonde aangelegd: het Hartmanplein. Deze rotonde is aangelegd ter hoogte van Archikon. Deze rotonde ontsluit ook het Stationspark op de Terwellegang en het winkelgebied en kantoorgebied aan de Van Hertumweg. 

Wat is er gebeurd?
De Van Hertumweg is door een extra rotonde aangesloten op de nieuwe weg en ook heeft het Stationspark hier weer een extra ontsluiting. De rotonde ligt op de plaats waar eerst de vijver lag. Er is een nieuwe vijver gegraven en een watergang in het bosgebied bij het Poelplein. De rotonde heeft drie oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Fietsers kunnen de Terwellegang oversteken via het Hartmanplein en via het fiets-/voetdek langs het spoor.

Hartmanplein
De rotonde is vernoemd naar de oud gemeentesecretaris dhr. Hartman. Hartman werd op 16 december 1868 benoemd tot gemeentesecretaris. Lees hier alles over Hartman.

Hartmanplein

Heeft u vragen?

Wie zijn er betrokken bij dit project?
Victor de Vries
ONZE PARTNERS
Heeft u vragen? Kilk dan hier, we helpen u graag