De gemeente heeft samen met ProRail de afgelopen jaren veel gedaan om hinder van het spoor zo veel mogelijk te beperken voor onze inwoners. De afgelopen periode hebben we het maatregelenpakket van het Spoorproject uitgevoerd. Dit is een pakket aan maatregelen dat de gemeenteraad in februari 2014 heeft vastgesteld dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert.

Wegnemen van overlast
Natuurlijk zien wij de voordelen van ons station en de mogelijkheid om per spoor door het hele land te reizen, maar we beseffen ook goed dat wie langs het spoor woont, last kan hebben van het geluid en de trillingen die de treinen teweeg brengen. Wij zijn daarom blij dat er al veel maatregelen zijn uitgevoerd om geluidsoverlast te beperken, bijvoorbeeld door de geluidsschermen die zijn geplaatst. Ook heeft ProRail de kruiswissel vervangen door een enkele overloopwissel.

Spooronderdoorgang
Sinds april 2020 is de spooronderdoorgang nabij de Van Hertumweg gereed en maakt het verkeer hier elke dag gebruik van. Het kruispunt en spoorwegovergang Buys Ballotstraat / Patijnweg is eerder al verbeterd.

De kosten van het Spoorproject, in totaal 36 miljoen, worden gedragen door North Sea Port (voorheen Zeeland Seaports), de Provincie Zeeland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Gemeente Goes.

Heeft u vragen?

Wie zijn er betrokken bij dit project?
Victor de Vries
ONZE PARTNERS
Heeft u vragen? Kilk dan hier, we helpen u graag